A szervező TTK

A BME – küldetésének megfelelően, a tudásipar résztvevőjeként – ismereteket ad át, hosszú távú képességeket fejleszt, új tudást hoz létre, és ezzel a társadalom számára hasznos értéket termel, hozzájárul fejlődéséhez. Az alaptevékenység állami támogatása mellett, a versenyszférával is együttműködve, annak az irányítás területén elért számos eredményét adaptálva az általa művelt szakterületein vezető, nemzetközileg elismert felsőoktatási intézménye. 

A Természettudományi Kar 1998. július 1-jén alakult meg. Korábban a természet- és társadalomtudományi tárgyak oktatásával, kutatásával foglalkozó egységek igen változatos formában léteztek a BME-n. Hosszú ideig egy rektor helyettes által vezetett, ún. Központi Oktatási Egységek keretei között. Mivel ez a szervezeti egység értelemszerűen nem rendelkezett a karokat megillető jogosultságokkal, pl. nem alapíthatott új szakot, az Egyetem 1987-ben létrehozta a Természet- és Társadalomtudományi Kart (TTTK). Az új kar beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Amellett, hogy sikeresen eleget tett a többi kar alapoktatásra vonatkozó elvárásainak, reagált a társadalom által felvetett igényekre új graduális és posztgraduális szakokat is létrehozott. Ezek a szakok azóta is léteznek, bővültek és erősítik az Egyetem „universitas” jellegét, növelik presztízsét. 

A TTK szervezeti egységeiben a szakterületükhöz kapcsolódó kutatás-fejlesztési munka végzése, részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben. A kar – az állami támogatáson felül – hazai és nemzetközi pályázatokkal és szerződésekkel biztosítja a magas színvonalú kutatás-fejlesztési tevékenység feltételeit. A TTK egységei aktív szerepet vállalnak az interdiszciplináris kutatási feladatok megoldásában és a természettudományok népszerűsítésében. ElmeMater Tehetségpontunk ugyan csak néhány éve működik, de a tehetséggondozás a kar megalakulása előtti időkre nyúlik vissza. 

A tehetséggondozás két fő területe: az egyetemi hallgatókkal, valamint a közoktatásban tanuló, középiskolásokkal való foglalkozás.

Az egyetemi hallgatókkal, ezen belül a TTK saját képzéseiben, valamint a BME mérnök és gazdaságtudományi szakjaira járó hallgatókkal való kiemelt foglalkozás. A hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, a tehetséggondozó kurzusok, szakkollégiumok működtetése, (esetenként nemzetközi publikációig eljutó) önálló kutatási feladatok szervezése, Tudományos Diákköri munka vezetése segíti a hallgatókat képességeik kibontakoztatásában. Látjuk, hogy a képzésünkben résztvevő hallgatók más tárgyakból is jobban teljesítenek, magabiztosabban mozognak az Egyetemen belül.  Igyekszünk a versenyen való megmérettetések mellett diákjaink konferenciákon, nyári iskolákon, work–shopokon való részvételét is biztosítani. Nyertes pályázataink a felmerülő költségek fedezésében is segítenek. Így reményeink szerint még magasabb szakmai tudással, problémamegoldó képességgel felvértezett hallgatókat tudunk képezni, akik képesek korunk mérnöki, társadalmi problémáival sikeresen megbirkózni.

A BME TTK felismerte azt, hogy a természettudományos képzésben részt vett hallgatói (fizikusok, matematikusok) igen sikeresek a műszaki és pénzügyi (bankok, biztosító társaságok) cégek munkatársaiként amellett, hogy igen sokan tudományos pályán is aktívak. Hisszük, hogy műszaki és pénzügyi területen aktív cégek joggal tartanak igényt olyan szakember utánpótlásra, akik nem specializáltak egy-egy műszaki területre, hanem a természettudományos képzésükből adódóan széles látókörrel, komplex problémamegoldó képességgel és nagyfokú flexibilitással rendelkeznek.

Azonban a természettudományos képzés kevésbé ismert és ezért kevésbé népszerű a szélesebb diák közönség számára. Sok esetben az ország távolabbi pontjain, vagy a határon túl élő fiatalok tartanak a nagyvárosi környezettől és nem merik a fővárosi intézményeket választani. A Kar ezeknek a hátrányoknak a leküzdésére sokféle módon törekszik.  Középiskolás szakköröket, laborlátogatásokat szervez, működteti a BME alfa interaktív gyakorlófelületet, online versenyeket tart, amellyel az érettségire való felkészülést is segíti, ingyenes természettudományos tábort tart középiskolásoknak ScienceCamp néven.